BB_Họp BQT 12.4.2017

Kính gửi Anh Chị

BQT Chung cư xin cập nhật thông tin hoạt động 12.4.2017

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã đọc tin

12_4_2017_Nội dung họp BQT