Báo cáo tổng hợp nguồn thu và chi phí đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban quản trị Chung cư 229 Tây Sơn xin gửi tới toàn thể Quý cư dân báo cáo tổng hợp nguồn thu và chi phí đến ngày 31/12/2017.