Ban đại diện lâm thời

Ban Đại Diện (BĐD) Cư dân Chung cư 229 Tây SơnBĐD lâm thời được thành lập bởi sự thống nhất ủy quyền của đại đa số cư dân Chung cư 229 Tây Sơn trong cuộc họp Cư dân tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2014.
Tại cuộc họp này, cư dân đã nhất trí cao việc với yêu cầu rút khỏi BĐD của các thành viên BĐD trước đó và biểu quyết đề cử nhân sự cho BĐD mới theo danh sách sau:

STT Họ và tên Vị trí Chức danh Năm sinh Địa chỉ
1 Ngô Tiến Nam Trưởng ban Phụ trách chung 1966 A2004
2 Phạm Thành Long Phó ban Phụ trách truyền thông, đối ngoại 1949 A1906
3 Nguyễn Thái Thành Trợ lý Trợ lý Trưởng, Phó ban 1974 B1008
4 Đinh Tiến Thành PHÁP LÝ Trưởng nhóm 1971 B2102
5 Nguyễn Địch Dũng 1973 A1605
6 Đoàn Thị Liên Hương Tư vấn pháp lý 1972 A1408
7 Bùi Đức Hạnh Truyền thông, Đối ngoại Phát ngôn viên, phụ trách cổng thông tin 1977 B904
8 Nguyễn Cửu Đức 1977 A2107
9 Trần Ngọc Tú Tư vấn truyền thông 1980 B2007
10 Nguyễn Anh Tùng DỊCH VỤ, PHÚC LỢI Trưởng nhóm 1974 A1908
11 Chu Thị Nguyệt Anh Thủ quỹ 1969 B604
12 Bùi Văn Cường 1971 B1502
13 Nguyễn Quang Hưng Tư vấn kỹ thuật 1976 B1202
BĐD gồm Trưởng, Phó ban và các thành viên chuyên trách với nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do cư dân ủy quyền trong cuộc họp và báo cáo gồm:1- Cư dân trao quyền và trách nhiệm cho Ban Đại Diện trong vòng 3 tháng từ ngày 30/3/2014 phải bàn bạc với chính quyền phường và Chủ đầu tư sớm tổ chức thực hiện việc thành lập Ban Quản Trị theo luật định; Sớm bàn giao phí bảo trì của Toà nhà cho Ban Quản trị quản lý, sử dụng theo quy định của luật pháp;
2- Hoàn thành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đại Diện và thành lập các nhóm chuyên môn của Ban Đại Diện để giải quyết các bức xúc của cư dân; Lập cổng thông tin điện tử của BĐD để công khai thông tin hoạt động của BĐD và cư dân, đồng thời là kênh để cư dân góp ý, kiến nghị chính đáng, hợp pháp nguyện vọng, quyền lợi của mình; Quản lý, sử dụng tài chính minh bạch, hiệu quả.
3- Ban Đại Diện sớm thống nhất với Chủ đầu tư về nguyên tắc giải quyết các vấn đề sau đây:
– Giải quyết việc phân định diện tích sử dụng chung của khu dân cư và trong toà nhà rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật;
– Giải quyết về các vấn đề bất hợp lý về công năng sử dụng của Chung cư hiện nay, dẫn đến tình trạng bất hợp lý trong sử dụng các dịch vụ chung, như : Có một số căn hộ cho thuê làm Văn phòng, làm nơi đào tạo, sử dụng tầng 27 làm trung tâm luyện tập sức khoẻ…không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân);
– Giải quyết vấn đề an toàn giao thông trong khu dân cư; Về an toàn, an ninh của khu chung cư;
– Giải quyết về phí dịch vụ áp dụng cho khu dân cư như: Phí gửi xe (ô tô và xe máy, xe đạp điện, xe đạp); Phí dịch vụ (vệ sinh, bảo vệ, chi phí cầu thang, điện bảo vệ)…một cách hợp lý, đúng quy định.